stavanger

Kommunikasjonsplan

2017

Strategisk kommunikasjonsplan og forslag til tiltaksplan.

Kommunikasjonplan ligger her.

Dette er en strategisk kommunikasjonsplan som skal sikre helhetlig kommunikasjon gjennom hele kampanjen. Konkrete forslag til kommunikasjonsaktiviteter beskrives i egen tiltaksplan, som oppdateres fortløpende.

Kommunikasjonsplanen skal være et hjelpemiddel for deltakende byer, statens vegvesen og samarbeidsparter til å planlegge gode kommunikasjonstiltak