15021496734_740c1f8415_o

Kommunikasjonsplan

2016

Denne kommunikasjonstrategien skal sikre helhetlig kommunikasjon gjennom hele kampanjen.

 

Kommunikasjonsstrategien skal være et hjelpemiddel for deltakende byer, Statens vegvesen og samarbeidsparter til å planlegge gode kommunikasjonstiltak. Konkrete forslag til kommunikasjonsaktiviteter beskrives i en egen tiltaksplan med gode eksempler på kommunikasjonstiltak sentralt og lokalt.

Komminikasjonsstrategi 2016.pdf