Rund profil

Kampanjeveileder

2018

Veilederen gir deg nytting informasjon om årets tema, idéer til gjennomføring av arrangementer og organisering av kampanjen. 

Kampanje- og temaveilederen gir nyttig informasjon for alle kommuner som deltar i EUROPEISKMOBILITETSUKE og bilfri dag. Den presenterer hva du må gjøre for å delta, og foreslår organiseringen av relevante aktiviteter og permanente tiltak. Veilederen er basert på erfaringer fra europeiske kommuner som tidligere har deltatt. I tillegg beskriver veilederen årets tema og gir idéer til relevante arrangementer.

Du finner også et kapittel om prisen som deles ut hvert år til "den beste mobilitetsuken", EUROPEANMOBILITYAWARD.

Veilederen finner du her.