Bilde uten tittel[1]

Kampanjeveileder

2017

Veilederen gir deg nyttig informasjon om organisering av kampanjen.

Kampanjeveilederen gir nyttig informasjon for alle kommuner som deltar i EUROPEISKMOBILITETSUKE og bilfri dag. Den presenterer hva du må gjøre for å delta, og foreslår organiseringen av relevante aktiviteter og permanente tiltak. Veilederen er basert på erfaringer fra europeiske kommuner som tidligere har deltatt.

Du finner også et kapittel om hedersprisen som deles ut hvert år til "den beste mobilitetsuken", EUROPEANMOBILITYAWARD

Du finner veilederen her.