Handbook

Kampanjeveileder for deltakere

2016

I kampanjeveilederen finner du nyttig infomasjon om organiseringen av EMU. Tilgjengelig på engelsk.

kampanjeveilederen gir nyttig informasjon for alle kommuner som deltar i EUROPEISKMOBILITETSUKE og bilfri dag. Den presenterer hva du må gjøre for å delta, og foreslår organiseringen av relevante aktiviteter og permanente tiltak. Håndboka basert på erfaringer fra europeiske byer som tidligere har deltatt på EMU.

Du finnner også et kapittel om hedersprisen som deles ut hvert år til "den beste mobilitetsuken" - EMW-award.

Du kan laste ned den engelske utgaven: Handbook_2016.pdf

 

- Eksempler på inspirerende kampanjeaktiviteter kan du finne i Best Practice Guide fra i fjor, samt de tematiske retningslinjene som fokuserer på det årlige tema.