gate_sykkel

Informasjonsmøte på Skype

2019

Statens vegvesen inviterer alle kommuner til Skype-møte.

På denne Skypemøtet vil årets tema bli presentert, og deltakere kan diskutere og dra nytte av hverandres erfaringer og idéer. For påmelding og Skypelink, send e-post til mobilitetsuka@vegvesen.no.