I byen uten bilen brosjyre 2014

I byen uten bilen

2014

En brosjyre om å bruke byen uten bilen.

Ta sjansen - i byen uten bilen!

Det er menneskene som skaper byens liv. Ved å gi mer plass til gående, syklende og kollektivbrukere og mindre plass til biler, kan vi skape et sunnere liv for alle.

Her kan du laste ned brosjyren "I byen uten bilen"  web-versjon og versjon til trykking.