Bil i Bergen

Gratis buss for bilister i Bergen

Europeisk mobilitetsuke 16. - 22. september

Over hele Norge legger kommunene nå planer for Europeisk mobilitetsuke 2014. I Bergen kan for eksempel bilister reise gratis med kollektivtransport i to uker, mens syklistene kan glede seg over nye sykkelfelt og nytt sykkelparkeringsanlegg.

Årets mobilitetsuke nærmer seg, og planleggingen er i full gang i kommuner over hele landet. Mobilitetsuken begynner den 16. september, og avsluttes med Bilfri dag 22. september. Som vanlig er kreativiteten stor, og det satses på alt fra høykvalitets sykkelparkering ved Høgskolen i Førde til ny gåstrategi i Skedsmo kommune. Mer informasjon om årets deltakere finner du her.

Mange kommuner legger i år planer for å markere PARK(ing) DAY, som i år er lagt til fredag 19. september. PARK(ing) DAY er en årlig markering hvor innbyggere over hele verden gjør parkeringsplasser om til en midlertidig park. Mer informasjon om PARK(ing) DAY finner du her.

I fjor deltok 18 norske kommuner i Europeisk mobilitetsuke. Vi håper å bli enda flere i år, og oppfordrer kommuner som ønsker å delta til å melde seg på innen 31. august.