Torggata

Gåseminar: kartlegging for gående - hva, hvordan, hvorfor?

2018

Statens vegvesen inviterer til gåseminar i Mobilitetsuka, den 19. september.

Statens vegvesen arrangerer fagseminar om gående den 19. september 2018 i Oslo. Tema er kartlegging for gående, med innlegg bl.a. fra både store og mindre kommuner.

Videresend gjerne informasjonen til kollegaer eller andre som kan være interessert.

Gåseminar: kartlegging for gående - hva, hvordan, hvorfor?

19. september 2018 kl. 9 – 15. 30. Seminaret holdes i Vegdirektoratets lokaler, Brynsengfaret 6a i Oslo og inngår i aktivitetene i Europeisk mobilitetsuke.

Fra programmet (per juni 2018):

  • GIS-analyser for gående og registrering av snarveier til Bybanen (Bergen kommune)

  • Tellinger av gangtrafikk (Sweco Oslo)

  • Metodikk for å kartlegge tilstand mht. universell utforming (bekreftes senere)

  • Trygghetsvandringer (Kristiansand kommune)

  • Folk i byen: Byromsregistreringer (Trondheim kommune)

  • Involvere beboere og fotgjengere i kartleggingsarbeidet (Ås kommune)

  • Bruke fakta i dialogen med innbyggere (Miljøpakken Trondheim)

Informasjon og oppdatert program kommer!

Påmelding: Deltakelse er gratis, men krever påmelding av hensyn til lunsj etc. (gi beskjed om evt. hensyn). Ansatte i Statens vegvesen melder seg på i Kurskalenderen. Alle andre sender en epost til Liv.Rakel.Ovstedal@vegvesen.no innen 7.09.2018.