gangtrafikk

Fagseminar om gåing

2017

Statens vegvesen arrangerer et fagseminar om gåing på BILFRI DAG, 22. september.

 

Hør mer om attraktive byer, fornøyde fotgjengere, bilfritt byliv og belysning for gående.

Tid: fredag 22. september, kl 09.00 - 15.00.

Sted: Vegdirektoratet, Brynsengfaret &a, møterom Auditoriet.

Seminaret er gratis. Påmelding til liv.rakel.ovstedal@vegvesen.no innen 15. september.

Program finner du her.