IMG_0925

Delte ut "omvendte bompenger"

2014

«Omvendte bompenger» ble delt ut til syklende og gående i Lillestrøm mandag. Som et anslag til Europeisk mobilitetsuke var Vegvesenet, Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og Skedsmo kommune i direkte samspill med syklende og gående.

Miljødirektør Ellen Hambro, ass. helsedirektør Christine Bergland og vegdirektør Terje Moe Gustavsen delte ut om lag 10.000 kroner i «omvendte bompenger» til syklende og gående i Storgata i Lillestrøm sammen med ordfører Ole Jacob Flæten. Se NRK-innslag her!

– Flere til fots eller på sykkel er nøkkelen til bedre folkehelse, bedre luftkvalitet og bedre framkommelighet i byene, sa miljødirektøren, helsedirektøren og vegdirektøren, da de delte ut velferdsgevinsten ved aktiv transport i form av «omvendte bompenger» til syklende og gående;

  • 100,- kroner til syklende
  • 90,- kroner til gående

Beregninger fra Helsedirektoratet viser nemlig at velferdsgevinsten ved aktiv transport kan omregnes til 52 kr pr km for gående og 26 kr pr km for syklende. En gjennomsnittlig sykkelreise er på 4 km og gir dermed en gevinst tilsvarende drøyt 100 kr.  En gjennomsnittlig reise til fots er på 1,7 km og gir en gevinst på nesten 90 kr.

– La bilen stå på korte turer

– Dagens transportløsninger er ikke et svar på framtidas utfordringer. Folketallet vil øke sterkt i mange byområder. Hvis hver og en skulle bruke bilen like mye som i dag ville det økte transportbehovet bety 1,5 millioner flere daglige bilreiser i de ni største byområdene i år 2030. Vi vet også at 70 prosent av alle reiser under tre km skjer med bil. Hvis vi klarer å la bilen stå på disse turene, vil vi få en betydelig reduksjon i klimagassutslippene fra veitrafikken,  sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen til de mange fremmøtte i Storgata i Lillestrøm.

Våre gater, vårt valg

Europeisk mobilitetsuke er verdens største kampanje for miljøvennlig transport og går av stabelen hvert år fra 16. – 22. september. Årets tema er «Våre gater, vårt valg». Over 2000 europeiske byer deltar for å skape bevissthet rundt miljøvennlig transport og mindre bruk av bilen. 18 norske kommuner er med; Lillestrøm (Skedsmo), Oslo, Bergen, Alta, Fredrikstad, Førde, Gjøvik, Kristiansand, Lillehammer, Moss, Risør, Sandnes, Sarpsborg, Stavanger, Tolga, Tromsø, Trondheim, Volda.

Programmene i byene varierer fra å arrangere én bilfri dag til å ha en hel uke med miljøvennlige aktiviteter. Ordførerne står i spissen og kaster glans over byenes aktiviteter. Flere kommuner har også holdningskampanjer i barnehager, skoler og bedrifter.

Regionene er med

Statens vegvesen i regionene er med og setter søkelys på Vegvesenets arbeid med miljøvennlig transport. Målet er å få flere til å sykle eller gå – eller reise kollektivt. Vegdirektoratet er nasjonal koordinator for Europeisk mobilitetsuke i Norge.

– Vi arrangerer planleggingsmøter, bidrar med kommunikasjonsplanlegging og materiell og koordinerer deltakelsen inn mot Europakommisjonen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. For at kampanjen skal få en varig og reell effekt på folks reisevaner, er vi også opptatt av det gjøres permanente tiltak i byene. Folk skal kunne velge å gi bilen en pause, forteller Eivin Winsvold og Kristin Forsnes i Vegdirektoratet. – På vår facebook-side kan du følge med på det som skjer.

Lillestrøm – landets beste sykkelby

At «bompengene» deles ut i Lillestrøm er ikke tilfeldig. Byen har i flere år jobbet systematisk med å få flere til å gå og sykle. Lillestrøm er kåret til landets beste sykkelby av Syklistenes Landsforening tre år på rad.

Tekst og foto: Bente Tovik / Statens vegvesen

Se NRK-innslaget fra Lillestrøm her!