Folk-Buss-i-Bergen-4909

Deltakerrapport

2021

Deltakerstatistikk og høydepunkter fra EUROPEISKMOBILITETSUKE i 2021.

I denne rapporten får du hele oversikten over ulike akriviteter og tiltak som ble gjennomført i 2021.

Deltakerrapporten finner du her.