107527_malmoexpressenchrister

Deltakerrapport

2017

Deltakerstatistikk og høydepunkter fra EUROPEISKMOBILITETSUKE i 2017.

I denne rapporten får du hele oversikten over hvilke land og hvilke kommuner som deltok i 2017. Du får også eksempler på aktiviteter som ble arrangert, permanente tiltak, pressedekning og anbefalinger.

Europeisk Mobilitetsuke 2017 hadde igjen rekordmange deltakere på 2526. Det er en økning på 110 byer og tettsteder. Østerrike, Spania og Ungarn var de tre beste landene når det gjaldt antall deltakere. Østerrike hadde en økning med 52 flere byer og tettsteder, Spania hadde en økning med 16.  Ungarn hadde en nedgang med 12. Polen, Hviterussland, Bulgaria, Litauen, Latvia og Romania hadde de aller største økningene. 
 
Deltakerrapporten finner du her.