Deltakelse

 

ALLE KOMMUNER er velkommen til å delta i den europeiske mobilitetsuka. Meld deg på her.

  • Velg språk øverst til høyre.
  • Alle deltakere får en egen profil. På profilen legger du inn opplysninger om kommunen og hva dere skal gjøre i Mobilitetsuka.
  • Tidligere deltakere: Registrer deg ved å logge inn på kommunens profil. Har du glemt innloggingsdetaljene kan du trykke på «get your login details», og du vil få det tilsendt på mail.
  • Nye deltakere: Kommuner som registrerer seg for første gang må opprette en ny profil ved å trykke på "sign up for a profile".

BEDRIFTER OG VIRKSOMHETER er velkommen til å registrere alle sine tiltak og aktiviteter som tilrettelegger for utslippsfri mobilitet for alle. Dette registreres her.

 

Vis fram miljøvennlige transportalternativer

Europeisk mobilitetsuke er en årlig kampanjeuke for å fremme mer miljøvennlig transport. 2500 europeiske byer og tettsteder deltar i kampanjeuken. I fjor deltok 25 norske kommuner med en rekke arrangementer og tiltak for bedre kollektivtransport, tilrettelegging for syklister og gående og opprusting av gater og byrom. Tiltak for universell utforming, trafikksikkerhet og miljø ble også synliggjort. Det ble for eksempel arrangert gratis sykkelservice i Molde, fotokonkurranse i Larvik og elsykkelutleie på Nesodden. I tillegg arrangerte flere kommuner Park(ing) day, som handler om kreativ utnyttelse av plass som vanligvis brukes til parkering av biler.

 

Skap allianser

For å få til et vellykket arrangement er det viktig å involvere lokale deltakere. Fylkeskommune, Statens vegvesen, trafikkselskaper, lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner som for eksempel jobber med fysisk aktivitet og byutvikling, kan være aktuelle samarbeidspartnere. Fra og med 2016 har organisasjonen Miljøagentene samkjørt sin skolevegaksjon «Beintøft» til samme periode som Europeisk mobilitetsuke, for å kunne dra veksler av hverandres arbeid. Helsedirektoratet og Miljødirektoratet støtter opp under Europeisk mobilitetsuke på nasjonalt plan.

 

Gratis kampanjemateriell

Statens vegvesen tilbyr kampanjemateriell som kan deles ut på arrangementene, for eksempel sykkelringeklokker og reflekser. Dette bestilles på mail: mobilitetsuka@vegvesen.no

 

Prisutdeling til "den beste Mobilitetsuka"

Hvert år deles det ut priser til de som har gjennomført spesielt vellykkede arrangementer og tiltak. Det deles ut to priser, én for mindre kommuner og én for større kommuner.

Vi oppfordrer kommuner til å melde seg på så fort som mulig! Påmelding frist er 15. september. Ta kontakt på mobilitetsuka@vegvesen.no dersom du lurer på noe.