Delta i EMW Award 2018 for å vinne internasjonal anerkjennelse for din kommune

2018: Søknadsfrist 1. november

EMW Award gis til de kommunene i europa som anses å ha gjort mest for å øke bevissthetheten rundt miljøvennlig transport. Det er to priser, én for større kommuner og én for mindre kommuner.

Vinnerne velges ut av et uavhengig panel bestående av eksperter på transportfeltet som vurderer alle kvalifiserte søknader og lager en liste over de ti kommunene som de anser har utført årets mobilitetsuke på best måte. Premieutdelingen er i Brussel i mars 2019. Den vinnende byen blir belønnet med en gratis markedsføringsvideo på ca. tre minutter (på engelsk og morsmål), i tillegg til at alle de nominerte byene vil bli aktivt markedsført internasjonalt gjennom EMW sine kommunikasjonskanaler, arrangementer og publikasjoner.

WIEN og IGOUMENISTA vant prisene for 2018.

Hvordan søke?

Fyll ut søknadsskjemaet på engelsk. (Her blir dere bedt om å gi informasjon om kommunen, arrangementer under mobilitetsuka, alternative transportmåter og implementerte permanente tiltak, samt bidrag fra lokale partnere. Søkerne er også pålagt å legge til en digital kopi av den signerte charteren og et kart over området som ble stengt for motorisert trafikk.).

Søknadsskjema og en digital kopi av EMU Charter skal sendes inn til EU før 1. november 20167 Supplerende informasjon (presseklipp og CD-ROM og DVD med videoer og bilder etc.) må sendes inn før den 15. november 2017

PS: Søknadsskjemaet for 2017 kommer senere!

Deltakelseskriterier:

  • Kommunen må ha registrert sine aktiviteter online på www.mobilityweek.eu
  • Kommunen må ha levert inn signert charter og oppfylt de tre kriteriene, det vil si: organisert en uke med aktiviteter, gjennomført minst ett nytt tiltak og arrangert bilfri-dag (helst på den internasjonale bilfrie dagen, 22. september)
  • Kommunen må være en by eller et tettsted og ligger i EU-27, søkerlandene, potensielle søkerlandene som er en del av stabiliserings-og assosieringsprosessen (SAP), i EØS land (EØS) eller europeiske frihandelsområde land (EFTA)
  • Søknaden må være utfylt på engelsk og sendt inn innen fristen.

 

Vurderingskriterier:

  • I hvilken grad aktivitetene fremmer temaet i 2017 EMU, som fokuserer på "Miljøvennlig, smart og felles transport".
  • Omfattelse av aktiviteter og involvering av innbyggerne
  • Den strategiske tilnærmingen i å kommunisere og fremme EMU mot innbyggerne og media (gjerne med henvisning til medieundersøkelser etc.)
  • De (forventede) miljømessige og sosiale konsekvensene av permanente tiltak, implementert i anledning av EMU eller tidligere i 2017 (gjerne med henvisning til for eksempel antall brukere av nye sykkelfelt / estimat av Co2utslipp/ antall private bilturer unngått)
  • Kvaliteten og omfanget av samarbeid med lokale interessenter for organisering EMU.
  • Søkerens fortsatte forpliktelse til kampanjen og viste innsats i forhold til størrelse og tilgjengelig budsjett.