EMW-Award-Ceremony_2

Malmö vinner pris

2016

Prisen går til kommunen som har gjort mest for å øke folks bevissthet og for å ha implementert tiltak for at flere skal velge miljøvennlige alternativer.    

Malmö mottar prisen for sin innsats for å fremme aktiv transport, og for å prioritere fotgjengere og syklister. Malmö har iverksatt en rekke permanente tiltak, for eksempel bilfri sone i sentrum og en ny bysykkelordning med 500 sykler, fordelt på 50 stasjoner. Kommunen har også hatt et godt samarbeid med lokale bedrifter og en vellykket kommunikasjonsstrategi som har bidratt til å engasjere lokalbefolkningen.

Malmö fikk sterk konkurranse fra Lisboa (Portugal) og Skopje (Makedonia). Les mer om vinneren, og de andre finalistene her.