grimstad7

"Bærekraftig transport"

Årets tema 2021

EUROPEISKMOBILITETSUKE 2021 har hovedbudskapet "Bærekraftig transport". Les mer og se årets kampanjevideo her.

EUROPEISKMOBILITETSUKE 2021 har hovedbudskapet "Bærekraftig transport".

Europeisk mobilitetsuke har som mål å synliggjøre hvordan du kan reise mer miljøvennlig, samtidig som du dekker transportbehovet ditt. I 2021 er hovedbudskapet at miljøvennlige reiser er bærekraftige, både for folkehelsa og for miljøet.

 

http://