Torggata

Andre eksempler på "grønnere gater"

Over hele verden finnes det ulike initiativer og kampanjer som arbeider for å ta det offentlige rommet tilbake.

Over hele verden finnes det ulike initiativer og kampanjer som arbeider på grasrotnivå for å ta det offentlige rommet tilbake, og som tilbyr grunnleggende prinsipper og verktøy til hjelp for de som vi begynne å tenke på hvordan de kan gjøre sine gater og bydeler til mer attraktive steder å oppholde seg.

Living Streets Alliance og Project for Public Spaces er to slike organisasjoner, som tilbyr et rikholdig materiale og en rekke ressurser på sine nettsteder.

Levende gater i Belgia

I Belgia er byen Ghent nå i sitt andre år med initiativet Levende gater. Kjerneideen, som ble unnfanget under oppgaven med å fremstille hvordan mobilitetslandskapet i Ghent vil kunne se ut i 2050, består i at livet i byen i utgangspunktet skal være bilfritt. Gode tilbud for kollektivtrafikk og infrastruktur for fotgjengere og syklister skulle erstatte behovet for daglig bruk av bil, mens bilpooler ville gi folk tilgang til et kjøretøy hvis de virkelig trengte det.

To gater i Ghent tok opp utfordringen med å bli Levende gater i 2013. Det ble holdt presentasjoner for alle beboerne for å informere om det som ble planlagt. Kampanjen hadde tre brede målsettinger:

  • å eksperimentere med bærekraftig mobilitet
  • å skape en annen tilnærming til offentlige rom
  • å fremme sosial samhandling mellom beboerne

Sponsorer ga midler til å kjøpe benker og dekorasjoner, kjøretøyer i form av elektriske sykler og varesykler ble gitt i gave, og subsidierte billetter til kollektivtransport og drosjer ble stilt til rådighet. Virkningen av dette var at gatene ble forandret til et offentlig rom, og ikke lenger bare fungerte som en ferdselsåre som folk brukte for komme seg hjemmefra til arbeidet eller butikken.

I Los Angeles får prosjektet People Street støtte for å oppgradere offentlige rom

Prosjektet People Street oppfordrer lokale grupper til å samarbeide med myndighetene i utvikling av midlertidige offentlige rom for ett år, hovedsakelig ved å ta i bruk gater eller parkeringsplasser. Disse nye plassene kan bli gjort permanente dersom de får tilstrekkelig oppslutning fra lokalsamfunnet. Prosjektet har allerede skapt mange nye rom over hele Los Angeles, og myndighetene oppfordrer nå hver høst til søknader om nye rom.

Summer Streets i New York, og Sunday Streets i San Francisco

er også eksempler på at bilfri dag har gått fra å være et enkeltstående arrangement, til å bli en regelmessig ordning hvor folk inviteres til bygater uten bilen. Streetfilms.org inneholder mange inspirerende klipp fra bla disse byenes arrangementer. Sjekk også Streetsblog.org

Også i Norge utvikles "grønne" transportalternativer

Last ned presentasjoner om prosjektet som legger til rette for el-bilbruk mellom Norge og Sverige "Green Highway" og "SÖT".