Moss Domustorget

Aktiviteter i Moss kommune under mobilitetsuka

Her følger en oversikt over aktiviteter i Moss kommune under mobilitetsuka:

16-22. sep: Landskapsarkitektstudenter fra NMBU anlegger park-installasjoner på 7 ulike områder i sentrum (installeres 15. sep).

16. sep: Sykkelfrokost to plasseringer utenfor sentrum til gående og syklister.

17. sep: Kaffe serveres i samarbeid med Østfold kollektivtrafikk  i «kollektivgata».

18. sep: Juice og bananer serveres til pendlerne i samarbeid med NSB. Fretex innreder venterommet på jerbanen.

19. sep: Frivillighetssentralen arrangerer sykkelkurs for elever ved Moss VOKS.

20. sep: LEGO Build the change: Bygg din drømmeby med legoklosser

22. sep: Utdeling av refleks og sykkelkokker til de som bruker sykkelen til jobb og til jernbanen.

22. sep: Grønn dialog. Åpent møte om Elbil.

Mer informasjon:

Gyda S. Hellgren Rolfsøn

Miljø og Renovasjon Tlf: 400 21 011

Servicetelefon renovasjon: 904 75 772