inspill2

Mobilitetsuka ønsker din innspill!

Statens Vegvesen ønsker å få tilbakemelding på hvordan å støtte kommunene bedre og tilrettelegge for kunnskapsdeling gjennom en kort undersøkelse som vi håper kommunene som har deltar eller skal delta mobilitetsuka kan besvare. 

Undersøkelsen består av 8 enkle spørsmål og tar ca. tre-fire minutter å fullføre. Svarene vil gi oss som nasjonal koordinator viktige innspill for å kunne forbedre samarbeidet om Mobilitetsuka.

Vennligst åpne linken Undersøkelse om Europeisk mobilitetsuke.

Undersøkelsen er åpen og kan besvares til og med 31.Mai. Ta kontakt med koordinator Alejandra Madero på mobilitetsuka@vegvesen.no dersom du lurer på noe.