Do the right mix

Do the right mix - søk penger til bærekraftige tiltak

EU-kommisjonen lanserer "Do the right mix", en treårig kampanje for miljøvennlig bytransport. Kampanjen er knyttet til Europeisk mobilitetsuke, og norske deltakerbyer kan nå søke om 7000€ i støtte til gjennomføring av tiltak.

13. september 2012 Les mer