Do the right mix

Do the right mix - søk penger til bærekraftige tiltak

EU-kommisjonen lanserer "Do the right mix", var en treårig kampanje for miljøvennlig bytransport¨og er nå fusjonert med EUROPEISKMOBILITETSUKE

Ønsker du økonomisk støtte til å gjennomføre tiltak under mobilitetsuka? EU-kommisjonens nye "Do the right mix"-kampanje gir alle ikke-kommersielle organisasjoner, blant annet kommuner, skoler og NGO-er, mulighet til å søke om inntil 7000€ i støtte til tiltak for miljøvennlig bytransport. Kampanjen gjelder i 31 europeiske land, deriblant Norge.

EU-kommisjonen lyser også ut en pris på 10.000€ til den europeiske kommunen som har den mest bærekraftige planen for bytransport. Også denne er åpen for søknad fra norske byer. Mer informasjon finner du her.

Målet med kampanjen er å fremme effektive kombinasjoner av ulike transportmidler. Budskapet er at privatbil ikke alltid er det mest hensiktsmessige transportmidlet i byer, ofte kan det være enklere og mer effektivt å reise til fots, på sykkel eller med kollektivtransport.

Mer informasjon om kampanjen finner du på nettsiden www.dotherightmix.eu.